Välkommen till digismart

- för dig som arbetar med frågor kring digital kompetens och digitalisering i skolan.

What is digismart?

Målsättningen med vår online community är att bygga en gemenskap bland alla som är intresserade av frågor kring skolans digitalisering, programmering, digitalt skapande och digital kompetens. Förutom att fungera som mötesplats där alla har möjlighet att ställa frågor, kritisera, diskutera och dela erfarenheter ordnar vi regelbundna #digichats på olika aktuella teman. 

Vi har medlemmar från både Finland och Sverige, vilket gör det möjligt att lära av och med varandra, i stället för att alla ska behöva uppfinna hjulet på nytt.

Välkommen med!

Keep Up With digismart On The Go
SMS Sent!
digismart is powered by Mighty Networks